పోల్ : ఫస్ట్ టెస్ట్ చూసిన తరువాత ఆస్ట్రేలియా చేతిలో టీం ఇండియా వైట్ వాష్ అవుతుందని భావిస్తున్నారా ?

Saturday, February 25th, 2017, 05:09:35 PM IST


పోల్‌లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్స్‌కు తెలుగు అనువాదం ఇక్కడ చూడొచ్చు.

ఏ ) అవును

బి ) కాదు.. టీం ఇండియా పుంజుకుంటుంది

సి ) చెప్పలేం