పోల్ : ఆగష్టు 19న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగబోయే సమగ్ర సర్వే ఫలిస్తుందని మీరు భావిస్తున్నారా?

Sunday, August 10th, 2014, 04:38:29 PM IST

form

పోల్: ఆగష్టు 19న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగబోయే సమగ్ర సర్వే ఫలిస్తుందని మీరు భావిస్తున్నారా?