పోల్ : సానియా మీర్జాను తెలంగాణ రాష్ట్ర బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా కేసీఅర్ నియమించడాన్ని మీరు సమర్ధిస్తున్నారా?

Sunday, July 27th, 2014, 12:27:59 PM IST

kcr-sania


పోల్: సానియా మీర్జాను తెలంగాణ రాష్ట్ర బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా కేసీఅర్ నియమించడాన్ని మీరు సమర్ధిస్తున్నారా?