పోల్ : ఈ ఇద్దరి ఫస్ట్ లుక్స్‌లో మీకు బాగా నచ్చినది ఏదీ?

Monday, November 4th, 2019, 02:42:47 PM IST