పోల్ : రాబోయే రోజుల్లో వీరిలో ఎవరు టీడీపీ పగ్గాలు చేపడితే పార్టీ నిలబడుతుందని మీరు భావిస్తున్నారు?

Saturday, July 18th, 2020, 04:04:25 PM IST