పోల్: బిగ్‌బాస్ హౌస్ నుంచి ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారని మీరు భావిస్తున్నారు?

Thursday, September 10th, 2020, 03:27:51 PM IST