పోల్: బిగ్ బాస్ హౌస్ నుండి ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు?

Saturday, October 19th, 2019, 12:06:22 PM IST