పోల్: కాపు రిజర్వేషన్ల అంశం పై పవన్ వైసీపీ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు కరెక్ట్ అని మీరు భావిస్తున్నారా?

Sunday, June 28th, 2020, 05:23:58 PM IST