పోల్ : మొదటి ఐపీఎల్ మ్యాచ్ లో గెలుపెవరిది?

Friday, April 6th, 2018, 06:46:16 PM IST

<script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=’https://embed.playbuzz.com/sdk.js’;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,’script’,’playbuzz-sdk’));</script>
<div class=”playbuzz” data-id=”2699da24-9c23-42c0-9da7-86c653bec77d” data-show-share=”false” data-show-info=”false”></div>